Miljö

Hög fokus på miljö och hållbarhet

Bamatex tillsammans med Rudholm Group har hög fokus på miljö och hållbarhet. Arbetet bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön i vår adminisatrion och produktion av textila varumärken. Att undvika användningen av miljöförstörande ämnen och förebygga förorening.

”Bamatex ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en process av ständigt pågående förbättringar. Bamatex jobbar ständigt med att utveckla grönare produkter.”

Miljöarbete

Vi jobbar efter att varje medarbetare skall:

Känna ansvar och verka för att skapa en grund till ett förebyggande miljöarbete och uppmuntras till att bidra med keativa lösningar inom miljöområdet.

Att ständigt hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöspekter, krav och miljötänkande.

Att vi skall tillämpa miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av och följa upp övergripande och detaljerande miljömål.

Vi skall öka kunskapen i miljöfrågor och därtill hörande lagar och förordningar.

Att effektivisera våra transporter för minimering av negativa effekter på miljön.

Vi sorterar

Bamatex har idag avtal med Remomondis AB som sköter all hantering av avfall

 • Wellpapp, kontorspapper, batterier, mjukplast, glödlampor samt lysrör.
  Vårt tryckeris avfall. Färgrester, plastburkar, metallburkar, tvättvätska.
 • Tvättvätska är benämningen vi anväder för rengöringsmedlet av våra ramar till tryckeriet. Vätskan vi använder oss utav hanteras, förvaras och tas slutligen hand utav Remondis AB. Använd och oanvänd tvättvätska förvaras i en invallning för att undvika risken av oavsiktliga utsläpp. Tvättvätskan ingår i ett slutet system och återannvänds tills att vätskan blivit mättad.
 • Vi använder oss utav kryobox för förvaring av kontaminerade filter från tvättmaskinen.
 • Paketering och leveranser. All leverans av produkter vi tillverkar sker med 100% miljötänk.

Flamskydd

FLAMSKYDDAD TRANSFER - IMAGE GRIPPING

 

TESTER AV FLAMSPRIDNING ENLIGT SS-EN ISO 15025

Den här typen av test beskriver prövningen av flamspridningsegenskapen med en lite definerad loga. Testet utförs på mjuka material som t.ex. textil, läder och behandlade textiler. Metoden används i hubudsak för material avsedda till skyddskläder.

Syfte

Syftet med denna metod är att bedöma materialets brandegenskaper. Material som ingår i skyddskläder och arbetskläder som kommer i kontakt med brand/låga får inte antända eller brinna. Metoden avser att utvärdera flamspridningsegenskaperna hos det prövade materialet. Olämpliga material kan därmed identifieras.

Metod

Antändningen utförs i tio sekunder med en liten gaslåga mot materialets yta eller nederkant. Materialets flamspridningsegenskaper registreras. Där av brinntid, glödtid, brinnande eller smält nedafall samt om några typer av hål uppstår och lågor når ut till provkroppens kanter.

Testet har utförts både för och efter tvätt. Flertalet produktstandarder för bedömningen vid CE-märkning hänvisar till den här typen av metod. T.ex. SS-EN ISO 14116

OEKO-TEX®

OEKO-TEX® Bamatex transfer samt vävda märken håller kraven för att klassificera sig som STANDARD 100 by OEKO-TEX® klass 1. Detta betyder att Bamatex transfer är godkänd för att appliceras på textiler till spädbarn, underkläder kläder, sängkläder etc då den inte innehåller några hälsoskadliga ämnen. Transfern innehåller inte några spår av ftalater.

Certifieieringen är utförd av RISE IVF, för att se hela certifikatet klicka på länken nedan:

Ladda ner certifikat

  Namn*
  Företag
  E-post*
  Telefon
  Meddelande