Tillbaka

Stadium väljer Bamatex som leverantör

Varför använder Stadium, Bamatex idag som leverantör till produkter som transfer, vävda märken, 3M Reflex etc?

”Vi tycker att Bamatex passar oss på Stadium bra då produkterna, leveransen och framförallt kvalitén är utmärkt. Då vi har ett brett sortiment men många olika material och kan använda samma produkt för att få ett enhetligt resultat till kund är viktigt”
– Henrik Åhlander, Head Of Operations – Stadium Solutions

Hur ser ni på produkten Reflex?

När det gäller tryck inom relekterande material som är en växande trend inom segmentet sport och föreningsliv ser vi det som givet att jobba med det bästa på marknaden. Vilket är 3M Reflex.

Hur ser du på samarbetet mellan Bamatex och Stadium, underlättar Bamatex verksamhet för ert dagliga arbete?

De rutiner och samarbete som vi har satt upp tillsammans har alltid gett något i slutändan för vårt erbjudande eller förbättringar för vår produktion. Att Bamatex har säljare på fältet som är insatta hur vår verksamhet fungerar kan bistå med experthjälp till vår säljorginisation är ett också ett viktigt hjälpmedel för oss som underlättar i vardagen.

Hur väl medvetna är Bamatex om informationsteknik samt affärsintergrationer?

Detta skulle jag säga utöver produkterna är Bamatex startkaste del, de anpassningar och intergrationer
vi tillsammans med Bamatex har genomfört är mycket lyckade och har skapat en bättre kontroll och en ökad effektivitet både för vår produktion och säljorganisation.

Hur ser du på Bamatex miljötänk? Att Bamatex jobbar efter en miljöanpassad verksamhet

Detta är en självklarhet för oss att våra leverantörer jobbar aktivt med sitt miljöarbete och det känns skönt att jobba med Bamatex som leverantör, de produkter vi får levererat till oss är certifierade och vänliga mot miljön.

Hur länge har Bamatex och Stadium samarbetat och hur ser du på samarbetet och dess utveckling sedan start?

Vi har haft ett samarbete i dryga tio år nu sedan hösten 2010, vår känsla är att vi har vuxit tillsammans. När vi tecknade vårt första avtal kommer jag ihåg att vår ägare Karl Eklöf sa att vi inom Stadium jobbar med korta avtal men långa relationer och tycker det speglar vårt samarbete bra, vi har varit duktiga på att utveckla samarbetet gemensamt och skapar förutsättningar för en lång fortsatt relation.

    Kontakta oss